Наталья Осадцив

Наталья Осадцив

550000
Опыт работы
ООО Риксос-Прикарпатье
Начальник службы работы с персоналом
Должностные обязанности:

Керівник служби роботи з персоналом:2.1. Очолює роботу із забезпечення ТзОВ Ріксос-Прикарпаття та інших структурних підрозділів ТзОВ “Ріксос-Прикарпаття” (надалі — Товариство) працівниками потрібних професій, спеціальностей, кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей;2.2. Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування Товариства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з впровадженням нової техніки та технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів;2.3. Здійснює співпрацю з іншими підприємствами з питань добору персоналу;2.4. Бере участь в роботі з прогнозування і визначення потреби в персоналі на основі планів економічного і соціального розвитку Товариства;2.5. Бере участь у вирішенні питань наймання, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах Товариства, розробляє плани ротацій персоналу;2.6. Вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників Товариства з метою добору персоналу на заміщення посад, які входять у номенклатуру керівників товариства і створення резерву на висування, здійснює контроль за його оновленням та поповненням, сприяє формуванню керівного складу із затвердженого резерву;2.7. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників, зарахованих до резерву, підготовці до роботи на керівних посадах;2.8. Створює та організовує впровадження навчальних програм (чи їх замовлення в третіх осіб) з метою підвищення кваліфікацій працівників; вивчає потребу проведення кваліфікаційних чи перекваліфікаційних заходів; потребу стажування персоналу на інших підприємствах.Складає поквартальні плани проведення навчання персоналу; проводить підготовку тренерів з числа працівників Товариства;2.9. Створює системи оцінки персоналу, системи матеріальних та нематеріальних мотивацій;2.10. Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів;2.11. Розробляє системи психологічної адаптації персоналу;2.12. За потреби створює системи опитувань працівників Товариства та організовує їх проведення;2.13. Вживає заходів щодо удосконалення форм і методів управління персоналом;2.14. Організовує роботу відділу кадрів на підставі «Положення про відділ кадрів».2.15. Визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів;2.16. Проводить психологічну підготовку вивільнюваних працівників до звільнення;2.17. Проводить контроль за інформованістю персоналу в межах його компетенції; розробляє системи комунікаційних заходів для персоналу Товариства, в тому числі: інформаційний бюлетень Товариства; стінгазети, дошки оголошень; інтранет портал; інформаційні листи; загальні збори працівників, зустрічі працівників з вищим керівництвом; розважальні, відпочинкові та святкові програми.2.18. В межах своєї компетенції розробляє методичні посібники та процедури для підрозділів Товариства з метою удосконалення системи управління персоналом;2.19. Бере участь в розробці організаційної структури та штатного розпису Товариства.2.20. Бере участь в заходах, спрямованих на проведення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах Товариства, і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання;2.21. Розробляє посадові і робочі інструкції на посади підпорядкованих йому працівників, їх реєстр та положення про службу роботи з персоналом і відділ кадрів;2.22. Дотримується вимог та положень системи управління охороною праці Товариства.

Описание деятельности компании: Диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс «Риксос-Прикарпатье» расположен вблизи от центра Трускавца – всемирно известного бальнеологического курорта, славящегося своими подземными источниками минеральных вод, прозрачным воздухом Карпатских гор и живописными окрестностями. Прекрасные горные пейзажи, элегантная архитектура и великолепное внутреннее убранство комплекса создают атмосферу покоя и чудесного отдыха.«Риксос-Прикарпатье» занимает площадь более 57 000 кв.м. Это 370 комфортабельных номеров, собственный бювет с минеральными водами, рестораны, бары, конференц-залы, диско, боулинг, бильярд, мини-клуб для детей, банк и торговый пассаж. А также бассейны, бани, тренажерный зал, теннисные корты и, главное, медицинский центр с современнейшим диагностическим оборудованием.
Общая информация
Отрасль: Туризм
Специализация: Работа с персоналом
Должность: Директор по персоналу, HR
Украина
Только друзья могут оставлять сообщения.
На стене пока нет ни одной записи.